English version of this page

Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket

Adresse: Moltke Moes vei 39

Oversiktskart over Blindern

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstid

Se åpningstider for HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Reise til Georg Sverdrups hus

I bygningen

Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider i denne bygningen?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.

Tilgjengelighet

  • Parkering: Det er tilrettelagt parkering for bevegelseshemmede ved Sophus Lies auditorium. Plassene er ikke merket.
  • Inngangsparti: Hovedinngangen er vestvendt og leder til vestibyle/resepsjon til biblioteket. Sideinngangen er nordvendt og leder til kantine/vestibyle i 2. etasje. Begge er trinnløse og har karuselldør, med egen betjening for rullestolbrukere.
  • Heis: Det er åtte heiser i bygningen. Tre av heisene betjener publikum. Disse tre heisene går over seks etasjer og har areal 123 x 132 cm og 124 x 187 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 12 HC-toaletter som er godt tilrettelagt etter forskriftene. Underetasje: fire HC-toaletter, 1. etasje: to HC-toaletter, 2.etasje: to HC-toaletter, 3.etasje: to HC-toaletter, 4.etasje: to HC-toaletter
  • Undervisningsrom: Det er teleslynge i Auditorium 1 og 2.
  • Tilgang til Auditorium 1 for rullestolbrukere: Øvre del er tilgjengelig fra vestibylen. Der er det plasser på siste rad. Nedre del er tilgjengelig fra korridoren som forbinder vestibyle og auditorium. Der er det plasser på gulvet foran første rad. 
  • Hvilerom: I underetasjen.

Om bygningen

Byggeår:
1999

Adresse:
Moltke Moes vei 39

Gnr./Bnr.:
044/0085

Eid av UiO

Bruttoareal:
28.997 m²

Driftsområde:
Øvre Blindern

Bygningskode:
BL27

Energiattest:

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 8. sep. 2020 11:51