Hvorfor velge denne studieretningen?

Ønsker du å være med å planlegge en kunstutstilling? Spør du deg hvorfor noen moderne bygninger bevares, mens andre rives? Lurer du på hvilken rolle kunst, design, arkitektur og kunstkritikk spiller i dagens samfunn? Da er denne studieretningen noe for deg.

Kort om studieretningen

Studieretningen tilbyr en samfunns- og praksisrettet forståelse av kunsthistorie og visuelle studier. Den henvender seg til studenter som vil arbeide i museer, gallerier eller ved institusjoner som arbeider med bevaring. 

Studiet legger vekt på sammenhengen mellom teoretisk innsikt og praktiske problemstillinger. I kuratorretningen skal du i prosjektemnet utvikle et fiktivt eller reelt utstillingsprosjekt, og i bevaringsretningen utarbeide en rapport. Prosjektemnet gir deg innsikt i hvordan institusjoner arbeider med kunstverk i form av utvelgelse av verk, presentasjon og bevaring. Du arbeider videre med samme tema i et kunsthistorisk mastergradsessay, som gir fordypning i vitenskapelig teori og metode. 

Publisert 6. sep. 2018 11:52 - Sist endret 11. des. 2019 08:30