Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

12

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Krav til faglig fordypning er godkjent fordypning på 80 sp eller mer i kunsthistorie og visuelle studier fra Universitetet i Oslo, eller tilsvarende bakgrunn fra annet studiested. Følgende faglige fordypninger fra UiO er godkjent: 80KUN1, 80KUN3, 80KUN5 og 80KUNANT eller tilsvarende. Mellomfag i kunsthistorie med minst 2,7 i karakter dekker også kravet til faglig fordypning.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Motivasjonsbrev

Til søknaden skal det lastes opp et motivasjonsbrev (maks en A4-side) med beskrivelse av:

  • Relevant bakgrunn for studiet
  • Hva du finner attraktivt ved dette studiet og hvordan det passer med dine faglige interesser
  • Planer for gjennomføring av studiet

Motivasjonsbrevet vil også bli tatt med i opptakskomiteens vurdering av søkere. Du vil kunne få tilleggspoeng for motivasjonsbrevet.

Dokumentasjon

Søkere med norsk utdanning utenfor UiO og søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg laste opp dokumentasjon i form av emnebeskrivelser.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Du vil kunne få tilleggspoeng for motivasjonsbrevet.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO, vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.