Hva lærer du?

Lektorprogrammets studieretning Realfag gir deg solid faglig og profesjonsfaglig kompetanse i to realfag, samt evnen til å formidle nysgjerrighet og kunnskap videre.

Som lektorstudent i realfag får du inngående kjennskap til ulike metoder og teknikker for analyse og problemløsning innen de aktuelle fagområdene, og kjennskap til ulike teorier og metoder som kan brukes til utvikling av alternativ kunnskap og teknikker. De kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg, gjør at du kan gi motiverende og variert realfagsundervisning med en solid faglig forankring.

Det er et stort behov for lærere som kan gi realfagsundervisning på et høyt faglig og pedagogisk nviå, og dermed svært gode arbeidsmuligheter for realfagslektorer i årene fremover. Utdanning i realfag og teknologi blir stadig viktigere i en høyteknologisk verden.

Læringsutbyttebeskrivelsene er felles for alle studieretningene og du finner disse på programsiden.

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 25. jan. 2016 16:45