Studieopphold i utlandet

På Lektorprogrammet, studieretning realfag har du muligheten til å studere ved anerkjente universitet i utlandet.

Hvor kan du dra?

Andre muligheter

Du kan også velge å reise via andre utvekslingsavtaler ved UiO sentralt.

Når kan du dra?

  • 5. semester

Studenter som skal utveksle i 5. semester

  • Planlegg utvekslingen i god tid og følg normert studieprogresjon
  • Sørg for at eksamen i EXPHIL er avlagt før avreise
  • Finn emner på til sammen 30 studiepoeng som tilsvarer de emnene som ligger i planen din

 

Husk at PROF3025 starter i slutten av januar. Det er mulig å få fritak den obligatoriske undervisningen i begynnelsen av semesteret, men du må være tilbake senest uke 6 for å avlegge praksis.

 

Veiledning for den videre prosessen

For å sikre deg et vellykket opphold, må du følge fakultetets veiledning for utvekslingsopphold.  La deg også inspirere av hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.

 

Orientér deg om utvekslingsmulighetene på UiOs nettsider

 

Vi anbefaler deg å ta kontakt med lektorprogrammet for oppfølging i forkant av utvekslingsoppholdet

 

Ta også gjerne en prat med veilederne på MN International

 

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 5. nov. 2019 13:47