Studieopphold i utlandet

På Lektorprogrammet, studieretning realfag har du muligheten til å studere ved anerkjente universitet i utlandet.

Vi anbefaler at du reiser ut i 5. semester. Hvor du kan dra, er avhengig av faget du tar, og hvilken avtale du benytter. Som lektorstudent har du mulighet til å benytte deg av avtalene både til UiO, UV og til det enkelte fagfakultet/institutt.

Tips og råd til planlegging av vellykket utvekslingsopphold!

Planlegg studieløpet

 

Planlegg tidlig når du skal utveksle, slik at du har tatt obligatoriske og nødvendige emner i ditt studieløp før du drar, og at du tar emnepakken satt opp i 5. semester i det normerte studieløpet ditt på utveksling. Det gjør det enkelere for deg å søke om godkjenning.

 

Husk at det er progresjonskrav til både PROF3025 i 6. semester og til programspesialisering 8. semester, som du må oppnå for å ikke få opphold i studieløpet ditt.

 

Innhent informasjon – snakk med relevante

 

Orientér deg om utvekslingsmulighetene på UiOs nettsider

 

Møt opp på informasjonsmøter, gruppeveiledninger og stands om utveksling, som arrangeres både på UV og andre steder på UiO. Her får du informasjon blant annet om hvordan du finner avtaler som passer for deg, hvordan søke godkjenning og ikke minst hvor du skal henvende deg.

 

Du kan også få veiledning av internasjonaliseringskoordinator på UV og fagfakultetet der du tar fag.

 

Husk at PROF3025 starter i slutten av januar, og da må du være tilbake på UiO. Velg derfor et studiested hvor semesteret avsluttes innen dette.

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 1. feb. 2017 11:25