Jobb og videre studier

Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer. Dette er generelle egenskaper som gir en rekke yrkesmuligheter.

Matematikere er i dag etterspurt og får jobb innen bl.a. økonomi og finans, forsikring- og bankvesen, telekommunikasjon, informasjonsteknologi, ingeniørfag og offentlig forvaltning. I tillegg har man jobbmuligheter innen undervisning på alle trinn, og forskning.

Et annet moment er at matematikere erfaringsmessing har stor evne til å sette seg inn i nye felt, og i et samfunn preget av stadige omstillinger er dette en viktig egenskap.

Etter fullført mastergrad, kan du søke å arbeide videre mot en ph.d.-grad (doktorgrad) i matematikk. De mest vanlige finansieringsmåtene er et stipend fra universitetet eller fra forskningsrådet, men det finnes også nasjonale og internasjonale prosjekter som tildeler stipender.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 10:49 - Sist endret 3. juli 2017 12:09