Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Matematikk er et fulltidsstudium over 2 år som gir 120 studiepoeng. 

Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 30 eller 60 studiepoeng

Programmet har 2 studieretninger:

Masteroppgave

Du kan ta en kort, eller en lang, masteroppgave. Valg av type oppgave gjøres i samråd med veileder.

Kort masteroppgave utgjør 30 studiepoeng, og i tillegg tar du emner på til sammen 90 studiepoeng.  De tre første semestrene består av emner og selve masteroppgaven gjøres i fjerde semester.

Lang oppgave utgjør 60 studiepoeng, og i tillegg tar du emner på til sammen 60 studiepoeng. Du tar emner i hele første semester. Masteroppgaven vil du begynne med i annet eller tredje semester, avhengig av valg av spesialisering og etter avtale med en veileder.

Hvis du vil ha et innblikk i hva en masteroppgave i matematikk innebærer, kan du se på tidligere innleverte oppgaver. Alle masteroppgaver som er innlevert de siste årene finnes på DUO.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Matematikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 22. des. 2016 10:49 - Sist endret 23. sep. 2021 11:56