Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Matematikk er et fulltidsstudium over 2 år som gir 120 studiepoeng. 

Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 30 eller 60 studiepoeng

Programmet har 2 studieretninger:

Oppbygning og gjennomføring for deg som startet på studiet høsten 2017 eller tidligere.

Masteroppgave

Du kan ta en kort, eller en lang, masteroppgave. Valg av type oppgave gjøres i samråd med veileder.

Kort masteroppgave utgjør 30 studiepoeng, og i tillegg tar du emner på til sammen 90 studiepoeng.  De tre første semestrene består av emner og selve masteroppgaven gjøres i fjerde semester.

Lang oppgave utgjør 60 studiepoeng, og i tillegg tar du emner på til sammen 60 studiepoeng. Du tar emner i hele første semester. Masteroppgaven vil du begynne med i annet eller tredje semester, avhengig av valg av spesialisering og etter avtale med en veileder.

Hvis du vil ha et innblikk i hva en masteroppgave i matematikk innebærer, kan du se på tidligere innleverte oppgaver. Alle masteroppgaver som er innlevert de siste årene finnes på DUO.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Matematikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 22. des. 2016 10:49 - Sist endret 9. feb. 2018 10:59