Kontakt

Programstudenter med spørsmål om

 • gjennomføring av studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • studieveiledning
 • permisjon
 • utsatt studiestart
 • studieopphold i utlandet

Kjemisk institutt

e-post: studieinfo@kjemi.uio.no

telefon: 22 85 54 25 (10:00-11:30 og 12:30-15:00)

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Programstudenter med spørsmål om

 • gjennomføring av studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • studieveiledning
 • permisjon
 • utsatt studiestart
 • studieopphold i utlandet

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 911, 1215)
E-post: studieinfo@mn.uio.no