Studieretningen tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Molekylærbiologi (studieretning)

Molekylærbiologien omfatter metoder og teknikker som brukes for å studere og analysere livet på det molekylære og cellulære nivå.

Studieretningen hører til programmet

Molekylær biovitenskap (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?