Medievitenskap (studieretning)

Medievitenskap er studiet av medienes innhold, produsenter og publikum, i en samfunnsmessig og kulturell kontekst.

Studieretningen hører til programmet

Medier og kommunikasjon (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?