Jobb og videre studier

Med en mastergrad i medievitenskap har du mange karrieremuligheter. Du kan jobbe med kommunikasjonsoppgaver og redaksjonsarbeid, medieanalyse og prosjektledelse, som medierådgiver, både i næringslivet og i offentlig forvaltning.

Hva gjør tidligere studenter?

  • olsen-karete-200x270 Produsentassistent

    Jeg kan bidra med andre synsvinkler og analytiske tilnærminger i en bransje hvor mange har en mer praktisk utdannelse, sier Karete Olsen. Hun har en bachelor i medievitenskap og jobber i Filmkameratene.

IMK-studenter i praksis

  • Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, kjole skjorte. Praksis i Miljøstiftelsen ZERO

    – I tillegg til konkret arbeidserfaring på fagfeltet medier og kommunikasjon har praksisen gitt meg innsikt i hva som skal til for å sikre bærekraftig utvikling både i Norge og verden rundt oss. Det er høyaktuell kunnskap å ta med seg videre i arbeidslivet, sier Anne Marie Sjøholt.

De viktigste bransjene

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje.

Næringslivet* er her en samlekategori for bransjene «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom» og «Olje/Energi/Kraft/Gass».

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i medievitenskap får du arbeidslivsrelevant erfaring underveis. Du kan blant annet skygge en X-IMK-student en dag på arbeidsplassen, og du kan få internasjonal mediefaglig praksis som del av graden.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: