Hvorfor velge denne retningen?

Medievitenskap er studiet av medienes innhold, produsenter og publikum, i en samfunnsmessig og kulturell kontekst.

På retningen medievitenskap tilbyr vi faglig bredde og stor valgfrihet i hva du ønsker å fordype deg i.

Universitetet i Oslo har landets høyst rangerte fagmiljø innen medier og kommunikasjonsfaget. Våre forskere og undervisere forsker på aktuelle temaer innen fagfeltet som pandemiretorikk, digital frakobling, strømmetjenester, kunstig intelligens, barn og medier, og mye mer. Som student møter du denne forskningen og kunnskapen gjennom emnene vi tilbyr, og ikke minst gjennom arbeidet med masteroppgaven. Dette er en anledning til å fordype deg og gjennomføre en større undersøkelse innenfor et temaområde du interesserer deg særlig for. Våre studenter skriver masteroppgaver om svært mange forskjellige tema, og benytter ulike metoder og innfallsvinkler når de arbeider med stoffet.

Noen aktuelle eksempler på masteroppgaver: 

  • Politiets nettpatrulje – En studie av hvordan Sør-Vest politidistrikt bygger relasjoner med publikum gjennom dialog på sosiale medier 
  • The Invisible Industry vs. The Game Wonder: A comparative study of the Norwegian and Swedish media coverage of the international and national video game industries 
  • Hvordan forholde seg til algoritmiske anbefalinger: En studie av Netflix og Spotify sitt anbefalingssystem 
  • En bølge av tenåringsdramaer på nett: Konstruksjon av ung identitet i NRKs digitale ungdomsserier 
  • Å se klimakrisen. En undersøkelse av visuelle representasjoner i dekningen av klimaendringer i norske medier. 

Oversikt over alle masteroppgaver produsert ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Hvordan former våre medievaner vårt sosiale liv? Hvordan foregår innovasjon innen mediebransjen? Hva har medienes rolle i norsk offentlighetshistorie vært? Hvordan skal vi forstå og konseptualisere vår tids forbruk av strømmetjenester innen TV-serier og musikk? Hvilken rolle spiller medienes estetikk for vår forståelse av innholdet? Hvordan har kommunikasjon og journalistikk påvirket konflikter gjennom tidene?

Disse, og en rekke andre spørsmål, kan du utforske innen våre emner i medier og kommunikasjon eller journalistikk.

Emnene vi tilbyr ligger nært opp mot de vitenskapelig ansattes egne forskningsfelt. Du vil oppleve engasjerte og oppdaterte forelesere som bruker dagsaktuelle eksempler i undervisningen. Det vil også være mange anledninger til diskusjon, både med de fagansatte og med dine medstudenter.

I tillegg til emner med innhold som er bestemt av våre forskere, kan du velge å komponere ditt eget emne hvis du har spesielle interesser innen en retning av faget utover de emnene som til enhver tid tilbys. Du kan også få studiepoeng ved å være vitenskapelig assistent på en av instituttets forskningsgrupper og opparbeide deg verdifull kompetanse og bygge nettverk innen spennende forskermiljøer. Vi samarbeider også med Oslo Met, og studenter på våre studieprogrammer kan ta utvalgte emner hos dem.

Les mer om hvordan programmet er bygd opp

Du får muligheten til å ta et semester i utlandet, enten gjennom en av våre utvekslingsavtaler, eller gjennom et internasjonalt prosjektsemester. Et semester i utlandet gir verdifull erfaring, nye faglige perspektiver og er også attraktivt i arbeidslivet. Hva med et halvår i New York, Berlin eller København?

Les mer om studieopphold i utlandet

Institutt for medier og kommunikasjon holder til i Forskningsparken, like ved Blindern Campus, hvor studentene har sin egen etasje for undervisning og selvstudier. Studiemiljøet er varmt, åpent og imøtekommende. Terskelen for å bli kjent med nye studenter er lav, og det er muligheter for å engasjere seg studentpolitisk eller faglig-sosialt. Vil du påvirke studieprogrammene på instituttet, vil du være med og skape et levende og godt studiemiljø, eller vil du kanskje skrive artikler i nettmagasinet PRESSET? Som student på masterprogrammet i Medievitenskap får du mange muligheter til å utfolde deg både faglig og sosialt.

Les mer om studiemiljø og livet rundt studiene

Med en mastergrad i medievitenskap har du mange karrieremuligheter. Medier og kommunikasjon er et meget anvendelig fag som kan gi jobbmuligheter innen en rekke sektorer. Ut fra dine interesser, valg av fordypning og kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene, kan du jobbe innenfor offentlig forvaltning, medier, frivillige organisasjoner, skoleverket, forskning, eller i næringslivet.

Du kan jobbe med kommunikasjonsoppgaver og redaksjonsarbeid, medieanalyse og prosjektledelse, eller som medierådgiver, både i næringslivet og i offentlig forvaltning. Du er også kvalifisert til å søke deg videre til en PhD stilling og en karriere innen forskning og akademia.

Les mer om jobb og videre studier

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. feb. 2021 09:00