Anbefalt studieløp for studenter med opptak høsten 2017 eller tidligere

Forslag til studieløp:

4. semester Masteroppgave
3. semester Valgfritt masteremne Masteroppgave
2. semester Valgfritt masteremne / utenlandsopphold Valgfritt masteremne / utenlandsopphold Masteroppgave
1. semester MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (nedlagt) MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Instituttet oppfordrer studenter til å reise på utveksling eller kombinere internasjonalt praksisarbeid med studier gjennom emnet JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester. Her er et alternativt studieløp for deg som ønsker å ta deler av graden i utlandet:

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave
2. semester Utveksling/ JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester
1. semester MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (nedlagt) MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske og valgfrie masteremner

Emnedelen i mastergraden i medievitenskap består 20 studiepoeng obligatoriske emner og 40 studiepoeng valgfrie masteremner, i tillegg til masteroppgaven som er 60 studiepoeng. Tema for masteroppgave bør være veiledende for valg av masteremner.

De obligatoriske emnene er MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (nedlagt) og MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis. Det anbefales å ta de obligatoriske emnene i første semester. Studenter med oppstart høsten 2014 eller tidligere kan søke om å erstatte MEVIT4800 med et emne fra listen over anbefalte metodeemner på denne siden.

Den valgfrie emnedelen kan bygges opp på ulike måter:

Du kan dra på utveksling i andre eller tredje semester. Les mer om utveksling under "Studieopphold i utlandet" og på instituttets sider om utveksling.

Emner uten ordinær undervisning ikke kan utgjøre mer enn 20 studiepoeng til sammen:

Har du utdanning på masternivå ved andre læresteder i Norge eller utlandet og ønsker å få dette inn i graden? Se her for informasjon om hvordan du søker om å få dette innpasset.

Publisert 2. feb. 2018 09:55