Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.
  • Fakultetet foretar minst hvert fjerde år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar.
  • Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Utdanningspriser

Fra 2007 - 2012 delte fakultetet ut pbl-veilederpris som gikk til pbl-veiledere som utmerket seg. Fra og med 2013 er denne prisen erstattet med pris for innovasjon i utdanning og pris for klinisk undervisning.

Prisvinnere fra 2014 publiserers under fakultetets aktueltsider

Utdanningspriser frem til 2013

Sluttevaluering av emner

Evaluering av moduler (ny studieplan)

Evaluering av semestre (gammel studieplan)

Periodisk programevaluering

2020

2013

2008

Studiebarometeret

2018

2017

Tilsynssensorrapporter

September 2018: Skriftlig eksamen i modul 3 og i modul 6

April 2018: Skriftlig eksamen i modul 5 og  modul 2

November 2017: Skriftlig eksamen i modul 4 og i modul 7

Desember 2016: Skriftlig eksamen i modul 1, blokk 2

August 2016: Skriftlig eksamen i modul 2

Mars 2016: Generelle betraktninger og modul 1, blokk 3

Rapport 2013

Årsrapport 2011

12.semester OSCE 2010

3.semester OSCE2010

9.semester OSCE2008

Andre evalueringer

Evaluering av amerikansk kunnskapstest (IFOM) i 12.semester august 2010

Kontakt

E-post: kvalitetssystem-utdanning@medisin.uio.no

Publisert 19. juni 2012 00:33 - Sist endret 2. juli 2020 15:27