Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.
  • Fakultetet foretar minst hvert sjette år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar.
  • Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Sluttevaluering av emner

Evaluering av moduler 

Periodisk programevaluering

Ekstern rapport 2020

Ekstern rapport 2013

Ekstern rapport 2008

Studiebarometeret

Rapporter fra:

Tilsynssensorrapporter

September 2018: Skriftlig eksamen i modul 3 og i modul 6

April 2018: Skriftlig eksamen i modul 5 og  modul 2

November 2017: Skriftlig eksamen i modul 4 og i modul 7

Desember 2016: Skriftlig eksamen i modul 1, blokk 2

August 2016: Skriftlig eksamen i modul 2

Mars 2016: Generelle betraktninger og modul 1, blokk 3

Rapport 2013

Årsrapport 2011

12.semester OSCE 2010

3.semester OSCE2010

9.semester OSCE2008

Årsrapporter

Årsrapport for 2021

Årsrapport for 2020

Andre evalueringer

Evaluering av amerikansk kunnskapstest (IFOM) i 12.semester august 2010

Kontakt

E-post: kvalitetssystem-utdanning@medisin.uio.no

Publisert 19. juni 2012 00:33 - Sist endret 28. apr. 2022 15:12