Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt og din yrkeskarriere. Gjennom et semester i utlandet får du nye faglige impulser, du kan tilegne deg språkkunnskaper, få et kontaktnettverk i utlandet og skaffe deg internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av tredje, fjerde eller femte semester. Frist for å søke utveksling i høstsemesteret er 15. februar. Frist for å søke utveksling i vårsemesteret er 15. september.

Studiesteder med skandinavisk/engelsk som undervisningsspråk

Aalborg Universitet - Danmark

Dette er musikkvitenskaps egen utvekslingsavtale. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

Durham University - Storbritannia/England

Dette er musikkvitenskaps egen utvekslingsavtale. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

Dersom du skal dra full nytte av oppholdet her lønner det seg å være ute et år. For veiledning, send en epost til studieinfo@imv.uio.no.

Edinburgh University - Storbritannia/Skottland

Dette er musikkvitenskaps egen utvekslingsavtale. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

Glasgow University - Storbritannia/Skottland

Dette er musikkvitenskaps egen utvekslingsavtale. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

Jyväskylä University - Finland

Dette er musikkvitenskaps egen utvekslingsavtale og gjelder bade bachelor og masternivå. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

St.Olaf College - USA

Dette er en utvekslingsavtale som eies av musikkvitenskap. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

Dersom du skal dra full nytte av oppholdet her lønner det seg å være ute et år. For veiledning, send en epost til studieinfo@imv.uio.no.

University of Melbourne - Australia

Musikkvitenskapstudenter er velkomne til å søke seg til University of Melbourne og det er mange gratisplasser og et godt musikkfaglig miljø til å ta imot deg!

Denne avtalen tilhører UiO sentralt, og veiledning til å søke her får du i Knutepunktet
Lucy Smiths hus, 1. etasje, Se kart  Åpningstid: Man- fre 10-15 E-post: utveksling@uio.no

Se mer informasjon på nettsiden om UiOs avtale.

Andre undervisningsspråk

Har du kunnskaper i tysk eller nederlandsk tilsvarende B2, har Institutt for musikkvitenskap avtaler i Hamburg og Gent. Institutt for musikkvitenskap har også et samarbeid med to universiteter i Hellas, der du kan få veiledning på engelsk og lære litt gresk.

Hellenic Mediterranean University

Dette er Instituttt for musikkvitenskaps egen avtale, se musikkvitenskaps avtaleside for mer informasjon.

National and Kapodistrian University of Athens

Dette er Instituttt for musikkvitenskaps egen avtale, se musikkvitenskaps avtaleside for mer informasjon.

Universiteit Gent

Dette er Instituttt for musikkvitenskaps egen avtale, se musikkvitenskaps avtaleside for mer informasjon.

Universität Hamburg

Dette er Institutt for musikkvitenskaps egen avtale, se musikkvitenskaps avtaleside for mer informasjon.

Andre utvekslingsavtaler

Det finnes også avtaler andre steder:

For å få vite mer

Har du spørsmål om utenlandsstudier? Send en e-post til studieinfo@imv.uio.no.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO