Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er et treårig studium og et bygget opp av emner med til sammen 180 studiepoeng.

 • fordypning i musikkvitenskap, 80 studiepoeng (80-gruppe)
 • støttefag, minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
 • frie emner, inntil 40 studiepoeng
 • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

6. semester MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap eller MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave Støttefag (40-gruppe)
5. semester Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier
4. semester Støttefag (40-gruppe) Støttefag (40-gruppe) Støttefag (40-gruppe)
3. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum EXFAC03-MUS – Examen facultatum Frie emner
2. semester

MUS2445 – Musikkens historie 2 

Valg mellom følgende praktisk-teoretiske fordypningemner:

 
 
MUS2371 – Improvisasjon
 

Komposisjon/arrangering II Valg mellom tre varianter

 

 

Valg mellom følgende to emner:

Enten:

Eller:

1. semester MUS1445 Musikkens historie I MUS1200 Musikkbasis

Komposisjon/arrangering I - Valg mellom tre varianter :

MUS1350 Ensemble 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

Program for musikkvitenskap oppfordrer deg til å ta deler av bachelorstudiet i et annet land. Vi anbefaler at et slikt utenlandsopphold i så fall legges til fjerde, femte eller sjette semester av bachelorstudiet. Send e-post til studieveileder for utveksling for mer informasjon

Anbefalt studieløp for studenter som begynte høsten 2013 eller 2014
Anbefalt studieløp for studenter som begynte høsten 2011 eller 2012
Anbefalt studieløp for studenter som begynte høsten 2010
Anbefalt studieløp for studenter som begynte høsten 2008 eller høsten 2009

Fordypning i musikkvitenskap (80-gruppe)

 • 50 studiepoeng er obligatorisk for alle som etter opptaksprøve er tatt opp til studieprogram i musikk
 • 10 studiepoeng velges blant emner i komposisjon/arrangering - produksjonsbasert eller notebasert (klassisk/rytmisk)
 • 10 studiepoeng velges blant emner i kor/samspill/hovedinstrument
 • 10 studiepoeng velges fra gruppen praktisk-teoretiske fordypningsemner

Støttefag (40-gruppe)

Du kan velge mellom en rekke forhåndsdefinerte støttegrupper på Det humanistiske fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). De fleste støttefagene har 20 studiepoeng obligatoriske emner og 20 mer valgfrie.

Støttegruppen du velger bør være relevant for den musikkvitenskapelige fordypningen, men den kan ikke bestå av musikkvitenskapelige emner.

Du velger fritt blant 40-grupper som allerede er opprettet ved UiO, for eksempel innenfor følgende fagfelt:

Listen over UiOs emnegrupper finner du her.

NB! Programmet kan ikke garantere studentene plass på ønsket 40-gruppe. Kontakt instituttet som tilbyr 40-gruppen for spørsmål om opptak.

Hvordan velge 40-gruppe?

 • Velg en 40-gruppe som støtter opp under det fagområdet innen musikkvitenskapen du er mest interessert i.
 • Tenk også på hva du ønsker å jobbe med etter studiene, og velg en 40-gruppe som sammen med musikkvitenskap kan gi deg den kompetansen du trenger.
 • Skolen er en viktig karrierevei for musikkvitere. Du bør velge et annet skolefag som støttegruppe dersom du vurderer å bli lærer. Les mer om skolefag ved HF.
 • Ønsker du veiledning i valg av 40-gruppe? Kontakt studiekonsulenten.

Valg av to skolefag

Du kan som tidligere nevnt velge en oppbygging som består av en fordypning i musikkvitenskap i tillegg til et annet fag som gir undervisningskompetanse i skolen. Se informasjon om fagkravene for ulike skolefag på Universitetet i Oslo.

Valg av andre skolefag gjøres i StudentWeb. Skolefagene velges blant de forhåndsgodkjente 40-gruppene. Disse gruppene utvides med 20 studiepoeng som tas som frie emner slik at de blir til 60-grupper som gir undervisningskompetanse i faget. For informasjon om valg av ytterligere 20 studiepoeng, se den enkelte emnegruppebeskrivelse eller ta kontakt med instituttet som tilbyr denne emnegruppen.

Frie emner

Frie emner består av 40 studiepoeng. Du kan velge fra emner innen musikkvitenskap eller fra andre programmer. Emnene bør knyttes til kombinasjonen du har av fordypningsemner og støtteemner. De kan velges blant alle MUS-emnene, eller fra ett eller flere andre fag/programmer ved UiO. Hvis du har studert ved andre utdanningsinstitusjoner kan du få uttelling for det ved at deler av utdannelsen godkjennes som valgfrie emner.

Undervisnings- og vurderingsformer

Arbeidsformene ved studiet vil variere mellom forelesninger, seminar, veiledning/undervisning i gruppe, individuell veiledning, skriftlige oppgaver, labøvelser, workshops, huskonserter, presentasjoner og muntlig eksamen. Undervisnings- og vurderingsformer innenfor programmet vil også framgå av de enkelte emnebeskrivelsene. Det forventes at du tar 30 studiepoeng per semester.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Les mer om PPU og hvordan søke opptak til dette studiet. For mer informasjon om dine muligheter etter fullført bachelorgrad, se Veien videre - jobb og studier.

Permisjoner og redusert studieprogresjon

Her kan du lese mer om utsatt studiestart, redusert studieprogresjon og permisjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i musikkvitenskap.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. juli 2020 12:39