Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt og din yrkeskarriere. Gjennom et semester i utlandet får du nye faglige impulser, du kan tilegne deg språkkunnskaper, få et kontaktnettverk i utlandet og skaffe deg internasjonal erfaring.

Ditt femte semester - et viktig valg

OBS! Du må søke allerede 15. februar for å reise ut i ditt femte semester (høstsemesteret) ! Programmet ditt har avtaler med og anbefaler et antall studiesteder i utlandet. Din faglige interesse avgjør det endelige valget. Når du søker gjennom UiO får du hjelp i prosessen, både med godkjenning av emner og søknadspapirer til lærestedet du ønsker å studere ved. Men husk at det alltid er det utenlandske studiestedet som har det siste ordet om du får opptak.

St. Olaf College, Edinburgh University, Glasgow University, Durham University, Jyväskylä University og University of Melbourne i Australia har undervisning på engelsk og gode musikkmiljøer både for studier og musikkutøvelse.

Studiesteder med skandinavisk/engelsk som undervisningsspråk

St.Olaf College - USA

Dette er en meget attraktiv utvekslingsavtale som eies av musikkvitenskap. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.
Dersom du skal dra full nytte av oppholdet her lønner det seg å være ute et år, og da må du flytte litt rundt på det anbefalte studieløpet ditt og reise ut tidligere. Du kan snakke med studieleder om hvordan du eventuelt kan gjøre dette.

Durham University - Storbritannia/England

Dette er en spesialavtale med et av Storbritannias beste musikkmiljøer. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.
Dersom du skal dra full nytte av oppholdet her lønner det seg å være ute et år, og da må du flytte litt rundt på det anbefalte studieløpet ditt og reise ut tidligere. Du kan snakke med studieleder om hvordan du kan gjøre dette.

Edinburgh University - Storbritannia/Skottland

Dette er musikkvitenskaps egen utvekslingsavtale. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

Glasgow University - Storbritannia/Skottland

Dette er musikkvitenskaps egen utvekslingsavtale. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

Aalborg Universitet - Danmark

Musikkvitenskaps fagansatte samarbeider med fagmiljøet i Aalborg og her er det gode muligheter for spennende studier. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

Jyväskylä University - Finland

Dette er musikkvitenskaps egen utvekslingsavtale og gjelder bade bachelor og masternivå. Se musikkvitenskaps informasjonsside om avtalen for detaljer og kontaktinformasjon.

University of Melbourne - Australia

Musikkvitenskapstudenter er velkomne til å søke seg til University of Melbourne og det er mange gratisplasser og et godt musikkfaglig miljø til å ta imot deg!

Denne avtalen tilhører UiO sentralt, og veiledning til å søke her får du i Knutepunktet
Lucy Smiths hus, 1. etasje, Se kart  Åpningstid: Man- fre 10-15 E-post: utveksling@uio.no

Se mer informasjon på nettsiden om UiOs avtale

Praksis som del av studiet

Du kan innpasse emner i din 40-gruppe eller som frie emner:

Kombiner studier og praksis i utlandet: Ved Washington Semester Program American University er det ubegrenset med plasser! Sjekk ut WSPs Instagram
Du kan også få praksis i Berlin, London eller New York med Academic Internship Council

Andre undervisningsspråk

Har du kunnskaper i tysk, fransk eller italiensk tilsvarende B2 (pdf) ligger musikkvitenskaps avtaler i Hamburg, Paris og Roma og venter på deg. Institutt for musikkvitenskap har også et samarbeid med to universiteter i Hellas, der du kan få veiledning på engelsk og lære litt gresk.

Universität Hamburg

Dette er Institutt for musikkvitenskaps egen avtale, se musikkvitenskaps avtaleside for mer informasjon.

Université Paris IV Sorbonne

Dette er Institutt for musikkvitenskaps egen avtale, se musikkvitenskaps avtaleside for mer informasjon.

Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'

Dette er Institutt for musikkvitenskaps egen avtale, se musikkvitenskaps avtaleside for mer informasjon.

Avtaler i Hellas

De fagansatte på Institutt for musikkvitenskap har et spennende samarbeid med Aristotle University of Thessaloniki og med National and Kapodistrian University of Athens.

 

Det finnes også avtaler andre steder:

For å få vite mer

Har du spørsmål om utenlandsstudier? Send en e-post til studier-utland@imv.uio.no.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO