Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I løpet av studiet vil du møte undervisningsformer som forelesning, seminarer og grupper der pensum gjennomgås og muntlige, skriftlige og andre ferdigheter oppøves. Undervisningsformene seminar og gruppe forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Ofte må obligatoriske aktiviteter, f.eks. i form av oppmøte, innleveringer, muntlige presentasjoner eller tester, godkjennes før du kan gå opp til eksamen. Undervisningen vil normalt bare utgjøre en mindre del av tiden du forventes å bruke på studiet.

I din egen beskjeftigelse med emnet inngår bl.a. lesning av pensum og forberedelse til undervisningen og påfølgende etterarbeid. Det er en god ide å danne kollokviegrupper med medstudenter der dere drøfter innholdet i pensum og undervisning. Gå til de enkelte emnebeskrivelsene for å se hvordan undervisningen er lagt opp.

Undervisningsspråket er norsk, svensk, dansk og engelsk.

Eksamens- og vurderingsformer

Vurdering/eksamen er de prøvene som danner grunnlaget for fastsettelse av karakteren (A-F eller bestått/ikke bestått). Prøvene kan være muntlige eller skriftlige.

Eksempler på muntlige vurderingsformer er muntlig eksamen eller prøveforelesning. Eksempler på skriftlige vurderingsformer er semesteroppgave eller mappe som du arbeider med over flere uker i løpet av semesteret, eller tre dagers hjemmeeksamen eller skoleeksamen mot slutten av semesteret. En mappe består av minst to arbeider/prøver. Gå til de enkelte emnebeskrivelsene for å se hvilken vurderingsform som brukes.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til kontaktpunkt for emnet. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:33