Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen Nordisk litteratur har et av de mest omfattende og varierte undervisningstilbud på sitt felt i Skandinavia. Masterstudiet i nordisk litteratur gir deg mulighet til å utvide din kompetanse knyttet til fortolkning og formidling av litterære tekster.

Studiet vil ta for seg nordisk, særlig norsk, litteratur, gjerne sett i et sammenlignende nordisk perspektiv, og kan leses med en kulturell, litteraturhistorisk eller didaktisk vinkling.

Sentralt i studiet står masteroppgaven, et større selvstendig vitenskapelig arbeid.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 16:01