Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Søkerne må oppfylle ett av følgende krav:

  1. emnegruppe på minst 80 studiepoeng tilsvarende 80–gruppe - Nordisk: språk, litteratur, retorikk (80NOSPLIRE) med spesialisering i nordisk litteraturvitenskap
  2. emnegruppe på minst 80 studiepoeng i et annet fag, samt 40 studiepoeng i nordisk litteraturvitenskap der minst 10 studiepoeng er over innføringsnivå. Du tilfredsstiller dette kravet dersom du har en bachelorgrad og du har 40–gruppe - Nordisk litteratur 1 (40NORL1) eller 40–gruppe - Nordisk litteratur 2 (40NORL2).

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Søkere som oppfyller krav (2) til faglig fordypning, blir beregnet av de beste emnene på til sammen 40 studiepoeng i nordisk litteraturvitenskap der minst 10 studiepoeng er over innføringsnivå og de beste emnene på til sammen 40 studiepoeng fra emnegruppen på minst 80 studiepoeng.