Studiestart

Velkommen som ny student på master i Nordiske studier, studieretning Nordisk litteratur!

Denne kalenderen viser arrangementer ved studiestart i uke 33. Informasjon blir lagt ut fra ca. midten av juni og fram til studiestart.