English version of this page

Tilrettelegging på eksamen

Hvis din funksjonsnedsettelse, sykdom eller særskilt behov fører til ulemper ved gjennomføring av eksamen, kan du søke om tilrettelagt eksamen. 

Søknadsfrist

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret
  • 17. juli for Den internasjonale sommerskole

Dersom det oppstår et tilretteleggingsbehov etter at søknadsfristen har gått ut, må du kontakte infosenteret ved ditt fakultet snarest. 

Allergi og eksamen

Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Les mer om pollenallergi og eksamen.

Spørsmål?

Ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet.