Hvorfor velge dette programmet?

Har du studert sentrale undervisningsfag? Har du lyst til å formidle denne kunnskapen videre på en god måte? Har du lyst til å være en viktig person i mange unge menneskers liv? Hva med å utdanne deg til et av samfunnets viktigste yrker?

Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid går over tre semester og gir uttelling på 60 studiepoeng. Med fullført praktisk-pedagogisk utdanning blir man formelt kvalifisert for undervisningsarbeid på relevante fagområder i videregående skole, voksenopplæringen  og i grunnskolen ned til og med femte trinn.

Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø, og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål kan vekkes hos elevene. Du trenes i å se skolen i et større perspektiv og reflektere over din egen rolle som lærer. Studiet inneholder pedagogisk teori, fagdidaktikk og praksis som de tre viktigste komponentene. Studiehverdagen er variert med praktisk og yrkesnær undervisning.

UiO har utdannet lærere i over 200 år. Vi tar lærerutdanning på alvor. I en undersøkelse sier 93% av skoleledere at de vil ansette universitetsutdannede lærere fra UiO igjen.

Etter å ha studert PPU deltid kan du også være kvalifisert til å få slettet deler av studielånet ditt. 

For å sjekke om ordningen gjelder for deg og hva som skal til for at du oppfyller kravene kan du gå inn på lanekassen.no: 

Lærere med utdanning i realfag eller språk

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. okt. 2021 18:21