Praksis

Det er 12 uker obligatorisk praksis i løpet av studiet. Praksis er delt i tre:

De formelle krav og rettigheter for praksis i PPU er beskrevet i Retningslinjer for praksis i PPU.

Praksissted

I løpet av studiets 12 uker med praksis må minst en praksisperiode gjennomføres ved både en videregående skole og i grunnskolen. Det vil si at du ikke kan ha praksis ved en skole alle tre praksisperiodene. 

Praksisutplassering

På PPU deltid er det tre alternativer for utplassering:

1. Utplassering på en av våre partnerskoler

Du kan bli utplassert ved en av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning sine partnerskoler på Østlandet. Oversikt over partnerskoler. Blir du utplassert ved en partnerskole kan du ikke velge skole, trinn/nivå eller beliggenhet selv. Du blir plassert i praksis på grunnlag av dine fag og skolenes veiledningskapasitet. 3-ukerspraksisene er organisert som en gruppepraksis, med to til fire studenter per praksisgruppe.

2. Utplassering etter avtale med andre skoler

Du kan gjøre en avtale med en skole som ikke er blant partnerskolene, og som du ikke har en ansettelse ved. Dette alternativet gjelder først og fremst for deg som ikke er bosatt i Oslo/Viken. Les mer om krav og fremgangsmåte.

Vi anbefaler studenter som bor langt unna våre partnerskoler å gjøre en egen praksisavtale for å unngå lang reisevei. Mer informasjon om dette alternativet vil bli gitt ved starten av semesteret. Merk at avtaler gjort med ILS partnerskoler ikke vil bli godkjent.

3. Utplassering ved egen skole

Det er mulig å gjennomføre praksis ved en skole der du har et ansettelsesforhold. Du kan ikke ha praksis ved egen skole i mer enn to praksisperioder. Les mer om krav og gjennomføring for praksis ved egen skole.

Reisevei

Vi ser på bosted og reisevei så langt det lar seg gjøre, fortrinnsvis for å unngå at noen får en urimelig lang reisevei. Fag og veiledningskapasitet er imidlertid overordnet geografiske hensyn. Du må derfor være forberedt på ca. 1 times reise hver vei, i enkelte tilfeller 1,5 timer.

Så langt det er mulig forsøker vi å ta andre særskilte hensyn. Forhold vi vurderer er: aleneforsørger med barn, dokumentert sykdom eller annet. Du opplyser om dette behovet i praksisundersøkelsen innen semesterstart. Din fagkombinasjon og skolenes veiledningskapasitet er imidlertid overordnet. I alle tilfeller må du belage deg på utgifter i forbindelse med reisevei til praksisskolen. Reiseutgifter refunderes ikke.

Krav til tilstedeværelse

Tilstedeværelse i praksis er obligatorisk. Det er forventet at du har fulle arbeidsuker på skolen, men med noe ulik arbeidsmengde fra dag til dag. I løpet av en uke skal du vanligvis ha 6-8 klokketimer med undervisningsrelatert arbeid. Dette tilsvarer 8-10 undervisningsøkter på 45 minutter. Undervisningsrelatert arbeid innebærer: observasjon av veileder, observasjon av medstudenter og egen undervisning. Resten av tiden må du sette av til veiledning, planlegging av undervisning med medstudenter og møter med skolens personale.

Maksimalt gyldig fravær er 2 dager i 3-ukerspraksisene og 4 dager i 6-ukerspraksisen. Ved ethvert fravær kan det kreves at praksis forlenges.

Det er kun dokumentert sykdom og permisjon som er gyldige fraværsgrunner. Fravær utover dette medfører normalt at praksisperioden ikke blir godkjent/bestått. Permisjon avklares vanligvis med den enkelte skole.

Vurdering av din praksis

Praksis i 1. og 2. semester må være godkjent i henhold til Retningslinjer for godkjenning av praksis i første og andre semester for at du skal kunne fortsette på studiet. Dersom praksis ikke godkjennes, må emnet tas opp igjen ved første anledning.

6-ukerspraksis i 3. semester må være bestått i henhold til Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet for at PPU3520D skal bli bestått.

I 6-ukers praksisen vil du få besøk (påhør) av en fagperson fra ILS og en fra skolen. Disse vil vurdere din profesjonsutøvelse. I spesielle tilfeller tar ILS begge påhørene. Ved tvil om egnethet kan det settes opp minst ett ekstra påhør. Du skal normalt bli informert om påhør senest en uke før påhør finner sted.

Alle veiledere skriver rapport på hver enkelt student. I tillegg skal det skrives praksisrapport etter hvert påhør. Disse rapportene blir sendt inn i løpet av den første uka etter praksisperioden. Som student har du innsynsrett i praksisrapportene.

Praksiskort

Praksiskortet består av tre deler og du skal fylle ut en ny del for hver praksisperiode.

Praksiskortet skal brukes i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppsummering av praksisen. God bruk av praksiskortet vil hjelpe deg som student med å synliggjøre de sentrale komponentene praksisen består av, og samtidig gi deg muligheten til å følge konkrete forbedringspunkter. Det er viktig at du som student tar ansvar for egen utvikling og gjør det beste ut av praksisperioden.

Innlevering av praksiskortet i Canvas er obligatorisk for å få bestått praksis.

Skikkethetsvurdering

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, etter lov om universiteter og høyskoler §4-10, omfattes praktisk-pedagogisk utdanning og lærerutdanninger ved Universitetet i Oslo av krav til skikkethetsvurdering av alle studenter.

Publisert 5. jan. 2018 16:10 - Sist endret 2. aug. 2022 14:57