Oppbygging og gjennomføring

PPU deltid forener kunnskapsområdene pedagogikk og fagdidaktikk i et integrert temabasert og profesjonsorientert læringsløp. Studieprogrammets omfang er på til sammen 60 studiepoeng og er et deltidsstudium over 1,5 år.

PPU deltid består av emnene

Det er 12 uker med obligatorisk praksis i løpet av PPU deltidsstudiet. Det er forventet fulle arbeidsdager og fulle arbeidsuker på skolen. Du må søke permisjon fra eventuelt jobb på dagtid. Praksisukene er fordelt på tre perioder:

 • 1. semester 3-ukerspraksis 10-12
 • 2. semester 3-ukerspraksis 42-44
 • 3. semester 6-ukerspraksis 6-12

Studenter kan velge å ha praksis på egen skole, gjøre egen praksisavtale med en skole som ikke er blant ILS partnerskoler, eller bli tildelt en praksisskole igjennom ILS.  

Den obligatoriske undervisningen ( seminarer i fagdidaktikk og pedagogikk) er fysisk og foregår hovedsakelig på kveldstid med unntak av fordypningsukene med obligatorisk fysisk undervisning på dagtid. Fordypningsukene er lagt til følgende uker:

 • 1. semester uke 9 
 • 2. semester uke 40 
 • 3. semester uke 8  

Du må søke permisjon fra eventuelt jobb på dagtid i disse fordypningsukene. Studieprogrammet har et fastlagt studieløp, og det er ikke mulig å gjennomføre PPU deltid med redusert studieprogresjon.

Studenter med opptak i to fagdidaktiske fag skal følge undervisningen i begge fagdidaktiske fag i hvert av emnene. Hva som blir fagdidaktikk A og B til eksamen kunngjøres tidlig i semesteret for tofagsstudenter.

Studenter med opptak i ett fagdidaktisk fag følger undervisningen i dette faget og avlegger alle eksamensdeler i dette faget. Ettfagsstudenter deltar i en tverrfaglig undervisningsmodul. Modulen avsluttes med en presentasjon som vurderes med godkjent/ikke-godkjent.

Skikkethetsvurdering

Studentene må være funnet skikket til å utføre læreryrket og følge undervisningsopplegg på en tilfredsstillende måte.
Les mer om skikkethet

Semestersidene

På emnenes semestersider finner du :

 • Tid og sted for undervisningen
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum/læringskrav
 • Fraværsregler
 • Praktisk informasjon

Du finner semestersiden ved å klikke på emnene som PPU deltid er bygd opp av, og deretter velge det aktuelle semesteret.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. sep. 2021 17:29