Oppbygging og gjennomføring

PPU deltid forener kunnskapsområdene pedagogikk og fagdidaktikk i et integrert temabasert og profesjonsorientert læringsløp. Studieprogrammets omfang er på til sammen 60 studiepoeng og er et deltidsstudium over 1,5 år.

PPU deltid består av emnene

Studenter med opptak i to fagdidaktiske fag skal følge undervisningen i begge fagdidaktiske fag i hvert av emnene. Hva som blir fagdidaktikk A og B til eksamen kunngjøres tidlig i semesteret for tofagsstudenter.

Studenter med opptak i ett fagdidaktisk fag følger undervisningen i dette faget og avlegger alle eksamensdeler i dette faget. Studenter med ett fagdidaktisk fag skal legge opp tilleggslitteratur i samråd med faglærer. Studenter med oppstart fra våren 2020 skal ikke lenger legge opp tilleggslitteratur, men deltar i en tverrfaglig undervisningsmodul. Modulen avsluttes med en presentasjon som vurderes med godkjent/ikke-godkjent.

Praksis er på til sammen 60 dager (15 + 15 + 30 dager) og gjennomføres i tett samarbeid med instituttets praksisskoler. Studenter som er tilsatt i skolen bør ikke ha mer enn 50% av praksis på egen arbeidsplass.

Undervisningen i PPU på deltid foregår på kveldstid og i ukessamlinger på dagtid i ukene 9 i første semester, uke 40 i andre semester og uke 8 i tredje semester. Studieprogrammet har et fastlagt studieløp, det er ikke mulig å gjennomføre programmet med redusert studieprogresjon.

Oppstart etter permisjon eller utsatt praksis

Alle studenter som har hatt permisjon, utsatt praksis eller skal ta ny langpraksis, må melde tilbakekomst til ILS innen 1. juni eller 1. november for å være sikret praksisutplassering i påfølgende semester. Skjema for utsatt langpraksis/ny praksis.

Skikkethetsvurdering

Studentene må være funnet skikket til å utføre læreryrket og følge undervisningsopplegg på en tilfredsstillende måte.
Les mer om skikkethet

Semestersidene

På emnenes semestersider finner du om:

  • Tid og sted for undervisningen
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum/læringskrav
  • Fraværsregler
  • Praktisk informasjon

Du finner semestersiden ved å klikke på emnene som PPU er bygd opp av, og deretter velge det aktuelle semesteret.

 

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. nov. 2019 13:15