Hvorfor velge dette programmet?

Er du prest eller jobber i annen kirkelig tjeneste og ønsker økt kompetanse innenfor praktisk teologi og inspirasjon til å utøve en bedre tjeneste i kirka? Da bør du søke dette programmet.

Programmet er erfaringsbasert og forutsetter kirkelig praksis. Du skal ha minimum to års erfaring på fulltids kirkelig tjeneste eller tilsvarende. Erfaringen tar du med deg inn i studiet. Studieemnene i programmet er direkte eller indirekte relevante for praktisk-kirkelig tjeneste.

Masterprogrammet er organisert som et samarbeid mellom Det teologiske Menighetsfakultet, VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske fakultet.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. aug. 2019 10:38