Oppbygging og gjennomføring

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Masterprogrammet i praktisk teologi er et deltidsstudium på 90 studiepoeng.

Graden tildeles fortrinnsvis ved det lærestedet studenten leverer masteroppgaven. Studenten må ta minst 60 av gradens 90 studiepoeng ved dette lærestedet.  Det forutsettes i snitt 50 % progresjon.

Programmet består av:

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium der studentene tar 10-20 studiepoeng per semester.

 

Innføringsemne

Emnet "Prest og teologi i praksis er obligatorisk i graden. Det undervises av de tre samarbeidende lærestedene på rundgang.

 

Valgemner

Studentene velger praktisk-teologiske emner som bygger opp graden i samsvar med egne og eventuelt arbeidsgivers ønsker. Tilbudet av emner er begrenset og vil variere fra semester til semester. Valgemner kan tas hos institusjonene som samarbeider om programmet eller ved andre akkrediterte institusjoner i inn- eller utland. Se eksempler på tidligere tilbudte emner under. I tillegg tilbyr fakultetet individuelt tilrettelagte leseemner.

 

Masteroppgave/selvstendig arbeid

Problemstilling for masteroppgaven utformes i god tid før oppgaven påbegynnes og må godkjennes av programleder ved lærestedet. Masteroppgaven kan gjennomføres som fulltidsstudium hvis ønskelig. Se mer i beskrivelsen masteroppgaven (TEOL4590).

Programmet kan gjennomføres med en særskilt faglig fordypning ved at minst et emne på 20 studiepoeng og det selvstendige arbeidet gjennomføres innen samme fagområde. Programmet kan også gjennomføres uten en særskilt faglig fordypning.

Eksamen

Eksamens- og vurderingsformene som benyttes i programmet er muntlig og skriftlig eksamen, mappevurdering, semesteroppgave og hjemmeeksamen og et større selvstendig arbeid (se emnebeskrivelsene for spesifikasjon av vurderingsform på det enkelte emne). Flere av emnene har obligatorisk aktivitet, for eksempel frammøtekrav.

Fakultetet har tilbudt blant annet disse valgemner:

TEOL4531V Dialogisk menighet: Samhandling på tvers av tro og livssyn i lokalsamfunnet 2012V og 2013H
TEOL4532V “Av jorden skal du igjen oppstå”: Døden og de døde i protestantisk tradisjon 2012H og 2013V
TEOL4519 Impulser fra Tyskland 2008H
TEOL4525 Samtaler i kirken 2010H
TEOL4526 Kirken i møte med muslimer i Norge 2011V
TEOL4527 Sakramenter og språk - gudstjenestereform i Den norske kirke (20 stp) 2011V
TEOL4528V Jesus og kristen identitet i endring. Bibel og kulturell kompleksitet 2012V
TEOL4529V Presten som liturg og teolog i trosopplæringen 2012H
TEOL4530 Innføring i Den armenske kirke: historie, liturgi, teologi og spiritualitet i en orientalsk-ortodoks tradisjon
TEOL4880 Arbeidsveilederutdanning (60 stp) 2016-2019 og 2012-2015.
TEOL4536V Reformasjon nå. Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. 2016H-V2017.
TEOL4534V Pastoral leiarutvikling (30 stp) 2014V-2015V

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i praktisk teologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. juli 2020 21:48