Praktisk teologi (master - erfaringsbasert)

Studieprogrammets hovedmålsetning er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste.

Fakta om programmet
Studiepoeng:90
Studiet varer:3 år
Organisering:Deltidsstudium

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?