PSY4404 – Human - Technology - Organization

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset handler om samspillet mellom mennesket på den ene siden, og teknologien på den andre. Fagfeltet er også kjent som 'Human Factors'. På et anvendt nivå handler dette om hvordan vi skal utforme (designe) systemer for å fremme størst mulig grad av effektivitet, sikkerhet og helse.

Kurset handler i stor grad om komplekse sosiotekniske systemer, som kontrollromssystemer, navigasjon i maritime miljøer, jernbanesystemer, tunneler og så videre.

Kurset har også relevans for design av mindre komplekse systemer som for eksempel websider/software, forbrukerelektronikk, skiltingssystemer og liknende. Menneske-teknologisamspill danner et grunnlag for å si noe om bredere organisatoriske systemer, som for eksempel trening/opplæring, seleksjon, belønningssystemer, stressmestringsprogrammer, avviksregulering og så videre. Risiko og risikopersepsjon, samt sikkerhetskultur er også sentrale tema i kurset.

På et dypere akademisk nivå er kurset sentralt for studiet av bevissthet, og inngår i en bredere diskusjon innen kognisjonsvitenskapen. Kurset er dermed relevant for studenter med spesialisering innen kognitiv psykologi.

Human factors er et multidisiplinært fagfelt, og dermed relevant for en rekke fagbakgrunner, for eksempel informatikk, antropologi, filosofi, industridesign, arkitektur og jus.

Hva lærer du?

På dette kurset lærer du hvordan man kan forstå, evaluere og endre komplekse kognitive systemer. Du lærer metoder både for å forstå systemene, for å evaluere de, og senere redesigne dem.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever tilsvarende bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, casebeskrivelser og studentpresentasjoner.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet: To skriftlige oppgaver som skal godkjennes før du kan fremstille deg til eksamen.

Hjemmeeksamen over en uke. Ut- og innlevering i Inspera.

Tidligere eksamensoppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk