Studieopphold i utlandet

Hvert år reiser flere studenter på bachelorprogrammet i psykologi på utveksling til læresteder verden over og kommer hjem med både faglig og kulturelt påfyll.

Som student ved UiO har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Reis på utveksling

Psykologisk institutt er opptatt av å gjøre det mulig for deg å reise ett semester på utveksling. Du kan reise på utveksling i programmets 3., 4. 5. eller 6. semester. Bachelorprogrammet i psykologi er lagt opp for utveksling i 5. semester der vi anbefaler at du tar frie emner i utlandet. 

Vi vil også legge til rette slik at du kan reise på utveksling i ditt 3., 4. eller 6. semester. Det krever at du finner emner i utlandet som har en fagelig overlapp med emnene på det semesteret du skal utveksle. Ved å planlegge godt er det mulig å kombinere emner fra forskjellige semestre for at dette skal passe best mulig med utvekslingssemesteret ditt. 

Semesteret 2020/2021

På grunn av Covid 19 vil det ikke være mulig å utveksle i 2020. For de som har sitt 5.semester i denne perioden vil vi åpne opp for muligheten for å utveksle på 6. semester. Vi jobber med en løsning slik at bacheloropggaven kan skrives fra utlandet. Mer informasjon kommer. 

Veiledning, forhåndsgodkjenning, studieplan

Skal du ta frie emner (5. semester) på utveksling trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Planlegger du derimot å ta emner i psykologi på utveksling (3., 4. eller 6. semester) må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene

Har du spørsmål om utveksling, ønsker veiledning, behov for å tilpasse studieplan eller andre spørsmål kan du kontakte SV-info.

Hvor skal du reise?

UiO har avtaler med mange utdanningsinstitusjoner over hele verden som studenter fra ulike fagmiljøer kan benytte. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet
 

Vær oppmerksom på at det kan stilles karakterkrav for opptak til utvekslingsavtaler (UiO-avtalene og SV-avtalene). Ønsker du å utveksle gjennom en UiO-avtale anbefales du i tillegg å søke på en av avtalene til Psykologisk institutt eller SV-fakultet. Da øker sjansen for at du får plass på en utvekslingsavtale.

Om du ønsker å studere ved et universitet som ikke har en gjeldende avtale med UiO, kontakt SV-info for spørsmål om dette.

Etter at du kommer hjem

Når du kommer tilbake fra utveksling må du søke om endelig godkjenning av emnene du har avlagt. Dette er viktig både for å få innpassing av emnene du har tatt i graden din og for at du skal få omgjort lån til stipend i Lånekassen.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Publisert 3. mai 2013 11:04 - Sist endret 4. juni 2020 17:42