Jobb og videre studier

På svært mange områder i samfunnet er det i økende grad behov for tilgang på realfaglig kompetanse. Årsenheten gir ikke i seg selv en grad, men gir i kombinasjon med andre utdannelser verdifull ekstra kompetanse.

Veien til en bachelorgrad

De emnene du tar i studiet kan brukes i en bachelorgrad. Dette forutsetter at de emnene du har tatt passer inn i denne graden.

Dersom du vurderer å søke opptak til et bachelorprogram etter at du har tatt årsenheten, anbefaler vi deg å se under ”Oppbygging og gjennomføring» på det aktuelle studieprogrammet for å avgjøre hvilke emner du skal velge.

Hvis du ønsker å fullføre en bachelorgrad, anbefales du å søke om opptak til bachelorprogram fremfor å søke opptak til årsenheten.

Emner fra årsenheten kan inngå i en fritt sammensatt bachelorgrad i realfag.

Videre masterstudier

Etter en bachelorgrad kan du gå videre med masterstudier. For informasjon om opptak, frister og søknadsprosess til masterprogrammer, se det aktuelle studiets programside

Karriere og jobbmuligheter

Finn nyttige tips og inspirasjon til hvordan du kan planlegge for din fremtidige jobb og karriere under studiene eller se intervjuer med tidligere realfagsstudenter. Du finner to av de nyeste intervjuene under. 

  • Med kjemi og fysikk ble Haug politiker. Her står han med armene i kors, smilende foran Viken fylkeskommunes lokaler Redd verden: studer realfag – bli politiker

    Kristoffer Robin Haug hadde et brennende ønske om å bidra til å løse verdens klima- og miljøproblemer. Derfor begynte han å studere realfag, men han innså at mange av løsningene allerede fantes, de var bare ikke tatt i bruk.

  • Halvard på laben med verneutstyr. holder opp en solcelle. Halvard utvikler morgendagens solceller

    Solcelleforsker Halvard Haug jobber med teknologiutvikling og grunnforskning, og bidrar til at fornybar energi snart blir billigere og mer effektiv.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. nov. 2021 10:58