Studiekvalitet

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

 

Som student vil du derfor bli bedt om å delta i flere forskjellige evalueringer gjennom din studietid. Det kan for eksempel dreie seg om deltakelse i spørreundersøkelser, tilbakemeldinger til emneansvarlige eller deltakelse i fokusgrupper, både på ditt studieprogram og på de enkelte emner som inngår i studieløpet ditt.

 

Studieprogrammet lager årlig en rapport om studiekvalitet for foregående studieår der blant annet gjennomføringsdata og resultater fra studentevaluering inngår i datamaterialet. Tiltak for videre arbeid med studiekvalitet skal være en del av rapporten.

 

Med jevne mellomrom, og minst hvert 4. år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning.

Rapporter fra evalueringer

Årsrapport for studiekvalitet 2010
Årsrapport for studiekvalitet 2009
Årsrapport for studiekvalitet 2008
Årsrapport for studiekvalitet 2007
Årsrapport for studiekvalitet 2005/2006 SOS og SGO

Periodisk programevaluering

2014

2008

Årlig programevaluering

2009/2010 BA

2009/2010 MA

2010/2011

2011/2012 BA

2011/2012 MA

2012/2013 BA

2012/2013 MA

2013/2014BA

2013/2014MA

2014/2015 BA for lav svarprosent

2014/2015 MA for lav svarprosent

2015/2016 BA for lav svarprosent

2015/2016 MA for lav svarprosent

Periodiske emneevalueringer

Evalueringsplan 2016-2020

Evalueringsplan 2013-2016

Evalueringsplan 2009-2013

SGO1001 H09

SGO2400 H10

SGO1003 H11

SGO1900 V12

SGO2100 V12

SGO2200 V12

SGO4605 H12

SGO2600 V13

SGO4604 H13

SGO4011H13

SGO3300H14

SGO2400H14

SGO4403H15

SGO3090 V16

SGO4605 H16

SGO1001 H16

SGO3200 V17

SGO3500 V17

SGO2400 H17

Programgjennomgang

Programgjennomgang for 2016

Tilsynssensorrapporter

Rapport 2008

Rapport 2009

Rapport 2010

Rapport 2011

Rapport 2012

Rapport 2013

Publisert 8. juli 2015 13:23 - Sist endret 1. mars 2018 13:46