Collection Specialist

Blend jobber hos Bluestep Bank

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, dress, business, formelt antrekk, virksomhet.

Foto: Stig Jarnes

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber som Collection Specialist. På norsk blir det "innkrevningsspesialist". Jobben går i hovedsak ut på å opprette dialog med bankens kunder som har kommet skjevt ut med boliglånene sine, og forsøke å få dem på rett spor igjen. Videre er det også en del dialog med eksterne aktører som f.eks. meglere og offentlig instanser, i forbindelse med oppfølging av boligsalg, gjeldsordninger, konkurser og dødsbo. Målet er hele veien å minimere bankens mislighold og tap.  

Hva er det mest spennende med jobben din?

Det mest spennende er at jobben er krevende og utfordrende på riktig måte. Dagene er varierte og man får mye innsikt i boligmarkedet og samfunnets gjeldssituasjon.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Metodikken og intuisjonen bruker jeg hver eneste dag.

På mikronivå må man være oppdatert på sjokk og endringer som påvirker forbrukernes økonomi, kredittmarkedene og boligmarkedet. På makronivå bør man ha god analytisk innblikk i gjeldssituasjonen i landet, samt følge med på endringer i lover og forskrifter som regulerer bankens aktivitet.

Hvordan er en typisk dag på jobben?

I hovedsak er det å følge opp avtalene i min egen portefølje. Men jeg må si at det er ingen typisk dag i denne jobben. Dagene varierer mye utifra hva slags saker man har å jobbe med, hvilke henvendelser som kommer inn og hvordan porteføljen presterer.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg søkte på jobben selv. Jeg hadde hørt om arbeidsgiver tidligere og likte godt forretningsmodellen. Det hjalp selvfølgelig at jeg hadde utdannelsen og en relevant stilling tidligere.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

Det er viktig at man forsøker å finne seg en deltidsjobb innenfor samme bransje mens man studerer, og man bør tenke bredere når det kommer til relevante yrker for samfunnsøkonomer. Selv om de fleste samfunnsøkonomer er i offentlig sektor, er det stort behov for denne kompetansen i privat sektor også, spesielt i finansbransjen.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiO?

Mestringsfølelsen, nettverket man etablerte, og at man var på vei mot en trygg fremtid.

Publisert 26. mars 2020 13:38 - Sist endret 30. mars 2020 08:33