resource:program-language-link: null

Samfunnsøkonomi (bachelor)

Vil du lære hva som bestemmer arbeidsledigheten, boligprisene eller pengepolitikken? Vil du bidra i debatten om hvorfor noen land er rike og andre fattige? Samfunnsøkonomi kan forklare de viktigste kreftene som virker i økonomien, og hvordan politikken kan brukes til å påvirke hva som skjer.

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følg ØI på Facebook