Hva kan du jobbe med?

Ingvild Røste har hatt mange spennende jobber etter at hun fullførte logopedstudiet ved Universitet i Oslo.

Lene Marie Bunes Vestvoll har en master med fordypning i Utviklingshemning fra ISP og jobber som spesialpedagog på Nordvoll skole og autismesenter

Kristin Krohn Ankrah har en master i spesialpedagogikk med fordypning Psykososiale vansker og jobber som rådgiver i Pedagogisk-Psykologisk tjenesten i Oslo kommune

Astrid Flakk  har en master med fordypning i Audiopedagogikk og jobber som seniorrådgiver på STATPED fagavdeling hørsel

Iris Nordmo Kvammen har en master med fordypning Spesifikke lærevansker og jobber som spesialpedagog i læringsnettverket på Spir Oslo