Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

På denne studieretningen skaffer du deg:

  • kunnskap om oversettelsesteori
  • forståelse av begrepsapparatet som oversettelsestudier bygger på
  • trening i å oversette ulike tekster til norsk
  • trening i å vurdere oversatte tekster til norsk
  • kunnskap om ulike teksters språklige og stilistiske egenart
  • kunnskap om teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelse av slike tekster
  • erfaring med å arbeide selvstendig med et større vitenskapelig prosjekt
  • grunnlag for å utvikle en videre spisskompetanse for forskning
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. okt. 2012 15:30