Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

 

Studieretningen tilbyr fordypninger innen fire språk: engelsk, fransk, russisk og tysk.
I tillegg til obligatoriske emner, velger du emner innenfor ditt fordypningspråk  og andre emner som støtter opp under den orienteringen (litterær eller språklig) du velger for masteroppgaven.

Vær oppmerksom på at ikke alle emner gis hvert år og at på mange emner ofte er flere søkere enn plasser. Du er derfor dessverre ikke garantert plass på de emnene som er ditt førstevalg hvert semester.

 

Første semester

Emnene TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (nedlagt) og TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv er obligatoriske for alle. I tillegg tar du et fordypningsspesifikt språkemne (ENG4158 – Translation into English, FRA4108 – Oversettelse til studentens A-språk (norsk eller fransk) (nedlagt), RUS4114 – Fordypning i moderne russisk språk, TYSK4115 – Tysk språk: Übersetzen – Theorie og Analyse ) eller et annet masteremne i språk, litteratur eller områdekunnskap innen ditt språk. Mot slutten av semesteret bestemmer du deg for om du skal skrive en 30 eller 60 poengs masteroppgave.

 

Andre semester

Hvis du skal skrive masteroppgave på 60 studiepoeng tar du TRANS4102 – Oversettelse som studieobjekt: Pragmatiske og lingvistiske forskningsmetoder. På dette emnet skriver du prosjektskisse for den planlagte oppgaven. Du tar i tillegg to masteremner som støtter opp under  orienteringen (litterær eller språklig) du velger for oppgaven. Ett av disse kan være Litterært oversetterseminar 1 (se nedenfor).

 

Dersom du skal skrive masteroppgave på 30 studiepoeng tar du Litterært oversetterseminar 1: ENG4491 - Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk, FRA4308 - Litterært oversetterseminar 1 (fransk fordypning), RUS4302 – Litterært oversetterseminar for russisk eller TYSK4300 - Litterært oversetterseminar, fordypning tysk. Du tar i tillegg to emner i språk, litteratur eller områdekunnskap. Ett av disse kan være TRANS4102 - Pragmatikk i oversettelse og kontrastiv tekstanalyse . Hvis du velger å skrive masteroppgave på 30 studiepoeng, kan semesteret tas i utlandet.

 

Tredje semester

Hvis du skal skrive masteroppgave på 60 studiepoeng, begynner du på denne nå. Semesteret kan tas i utlandet, men du må skrive prosjektskisse for masteroppgaven selv om du drar på utveksling.


Dersom du har valgt masteroppgave på 30 studiepoeng, tar du TRANS4300 – Litterært oversetterseminar 2, der du skriver prosjektskisse. I tillegg velger du  enten TRANS4401 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse, TRANS4402 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse (dette er 10- og 20-poengs versjonen av sammen emne),  LIT4380 - Verdenslitteratur eller ett annet emne i språk, litteratur eller områdekunnskap. Vær oppmerksom på at ikke alle emner gis hvert år og at på mange emner ofte er flere søkere enn plasser.

 

 

Hvis du har spørsmål om emnevalg, kontakt studiekonsulent.

Studieløp, master i oversettelsesstudier med 60 sp oppgave – språklig eller litterær orientering:

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave (evt. semester i utlandet)
2. semester TRANS4102 – Oversettelse som studieobjekt: Pragmatiske og lingvistiske forskningsmetoder Emne i språk, litteratur eller områdekunnskap Emne i språk, litteratur eller områdekunnskap
1. semester TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (nedlagt) TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv Emne i språk, litteratur eller områdekunnskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

 

Studieløp, master i oversettelsesstudier med 30 sp oppgave – litterær orientering:

4. semester Masteroppgave i litterær oversettelse
3. semester TRANS4300 – Litterært oversetterseminar 2 Emne i språk, litteratur eller områdekunnskap Emne i språk, litteratur eller områdekunnskap
2. semester Litterært oversetterseminar 1 Emne i språk, litteratur eller områdekunnskap Emne i språk, litteratur eller områdekunnskap
1. semester TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (nedlagt) TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv Emne i språk, litteratur eller områdekunnskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

 

Masteroppgaven

60 studiepoeng - Språklig eller litterær orientering

 

 

30 studiepoeng - Litterær orientering

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. aug. 2014 09:16