Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen i Finans, forsikring og risiko har tre spesialiseringer:

 • Matematisk finans og energi
 • Forsikring
 • Risiko og pålitelighetsanalyse

Første semester av masterstudiet begynner med emner som gir deg et grunnlag for videre spesialisering mot en masteroppgave. Deretter er oppbygningen av studiet avhengig av om du ønsker en kort, eller lang masteroppgave.

 • Kort masteroppgave på 30 studiepoeng. I tillegg tar du emner på til sammen 90 studiepoeng. I annet og tredje semester fortsetter du med emner som velges fra studieretningens anbefalte  emner og innenfor den spesialiseringen som du ønsker. I tredje semester vil du i samråd med veileder finne en masteroppgave, som utføres i fjerde semester.
 • Lang masteroppgave på 60 studiepoeng. I tillegg tar du emner på til sammen 60 studiepoeng.
  • For eksempel, i annet semester kan du begynne på masteroppgaven, samtidig som du tar emner valgt fra studieretningens anbefalte emner og innenfor den spesialiseringen som du ønsker. De frie emnene planlegger du i samråd med veileder. I tredje semester jobber du 20 poeng med masteroppgaven, mens 10 poeng tas som emner. Siste semester jobber du kun med masteroppgaven.
  • Et annet eksempel i lang masteroppgave er å jobbe fulltid på oppgaven for det tredje og fjerde semester.

Emner og masteroppgave avhenger av spesialisering, og valg av masteremner gjøres i samarbeid med veileder. Se liste over emner.

Spesialiering Matematisk finans og energi

For denne spesialiseringen anbefales det på det sterkeste at emnet MAT3400 – Lineær analyse med anvendelser tas i løpet av bachelorstudiet.

Anbefalt studieløp

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave/Emne Masteroppgave/Emne Masteroppgave/Emne
2. semester Masteroppgave/Emne Emne

MAT4750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring

1. semester Emne STK-MAT4710 – Sannsynlighetsteori
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner:

Samt ett av:

Anbefalte emner:

Studenter som tar emnene STK4500 – Livsforsikring og finans, STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag, STK4540 – Skadeforsikring og risiko og STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans, vil kunne få aktuarkompetanse etter søknad, forutsatt at masteroppgaven er relevant for forsikring.

Spesialisering Forsikring

Anbefalt studieløp

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave/Emne Masteroppgave/Emne Masteroppgave/Emne
2. semester Masteroppgave/Emne Masteroppgave/Emne STK4500 – Livsforsikring og finans
1. semester STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans STK4540 – Skadeforsikring og risiko STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner:

Anbefalte emner:

Studenter som følger denne spesialiseringen, vil kunne få aktuarkompetanse etter søknad, forutsatt at masteroppgaven er relevant for forsikring.

Spesialisering Risiko- og pålitelighetsanalyse

Anbefalt studieløp

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave/Emne Masteroppgave/Emne Masteroppgave/Emne
2. semester Emne Masteroppgave/Emne STK4400 – Risiko- og pålitelighetsanalyse
1. semester Emne STK4405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner:

Anbefalte emner:

Studenter som tar emnene STK4500 – Livsforsikring og finans, STK4540 – Skadeforsikring og risiko og STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans, vil kunne få aktuarkompetanse etter søknad, forutsatt at masteroppgaven er relevant for forsikring.

 

Matematisk institutts frister knyttet til masterstudier.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 27. sep. 2019 13:40 - Sist endret 7. apr. 2020 09:47