Teologi (bachelor)

Bachelorstudiet i teologi gir innføring i bibelfag, kirkehistorie og systematisk teologi. Det gir kunnskap om kristendommens kilder, om hendelser, epoker og temaer som har formet kirke og samfunn, og om kristen lære, religionsfilosofi, religionssosiologi og etikk. Studiet oppøver fortolkningsferdigheter og gir forståelse av kristendommen i historie og samtid.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 180
Studiet varer: 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?