Hvorfor velge dette programmet?

Bachelorstudiet i teologi gir innføring i bibelfag, kirkehistorie og systematisk teologi. Det gir kunnskap om kristendommens kilder, om hendelser, epoker og temaer som har formet kirke og samfunn, og om kristen lære, religionsfilosofi, religionssosiologi og etikk. Studiet oppøver fortolkningsferdigheter og gir forståelse av kristendommen i historie og samtid.

Innhold i studiet

Bachelorprogrammet gir en bred og grundig innføring i kristendommen, både dens røtter og historie, hvordan den lever og ytrer seg i dagens samfunn. Du lærer om hvordan kristen lære fortolkes i møte med andre former for tro og livssyn, og hvilke bidrag teologien kan ha i møte med etiske og politiske utfordringer i dagens kirke og samfunn.  Sentrale mål i studiet er å oppøve evne til å fortolke tekster, både fra bibelen, historien og filosofien, og kunne analysere teologiske og etiske problemstillinger kritisk og konstruktivt. På bachelorstudiet i teologi vil du få valgfrihet til å velge emner som interesserer deg og til å fordype deg i tema som engasjerer deg. Du vil møte lærere og forskere som er blant de fremste på sitt felt og bli del av et levende og aktivt studiemiljø.

Bachelorstudiet kan settes sammen slik at alle 180 studiepoengene kan innpasses i profesjonsstudiet i teologi.

Studiemiljø

På bachelorprogrammet i teologi vil du oppleve å få god kontakt med både studenter og lærere.   Fakultetet er kjent for å ha et godt læringsmiljø, aktive studenter og kort vei mellom studenter og lærere. Vi arrangerer ekskursjoner og seminarer som del av undervisningen. Studentutvalget på fakultetet arrangerer foredrag, debatter, fester og andre faglige og sosiale arrangementer. Som ny student hos oss vil du få tilbud om å bli med i en faddergruppe. Den første uken fyller vi opp med foredrag, kurs, ekskursjon, turer og grilling for å gi deg en god start på studiet.

Publisert 24. nov. 2020 17:14 - Sist endret 11. des. 2020 15:37