Hva lærer du?

Teologien har spilt en sentral rolle for utviklingen av dagens kirker og samfunn og er fortsatt en premissleverandør til viktige samtaler i kultur- og samfunnslivet. Den er grunnleggende i kirker og trossamfunn, og en viktig kilde til livstolkning og fordypning for mange. I bachelorstudiet i teologi oppøver du både et utenfra- og et innenfra-perspektiv på kristendommen. Du lærer deg å betrakte kristendommen beskrivende og på avstand, men også å fortolke den innenfra, og se hvordan den har gitt og gir mening, og hvordan det er mulig å snakke om Gud i dag. Slik får du del i en fagtradisjon som er både kritisk og konstruktiv.

En kandidat som har fullført bachelorstudiet i teologi skal ha:

Kunnskap:

 • om bibelen, både dens tilblivelse, fortolkningshistorie og aktuelle bruk 
 • om kristendommens historie
 • om møte mellom kristendom og andre religioner og livssyn i dagens samfunn
 • om sentrale tema i kristen tro, tenkning og praksis
 • om etikk
 • om fortolkningsteori

Ferdigheter

 • Ha grunnleggende ferdigheter i tekstfortolkning
 • Kunne bruke faglitteratur selvstendig
 • Ha forståelse for kildebruk og kildekritikk
 • Kunne identifisere og analysere faglige problemstillinger

Generell kompetanse

 • Formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kunne ta del i faglige samtaler.
 • Kjennskap til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor den grenen av faget du har valgt å fordype seg i.
 • Kunnskap om og forståelse for akademisk redelighet, sitat- og kildehenvisninger.
Publisert 24. nov. 2020 17:14 - Sist endret 14. jan. 2021 10:57