Tilpasning i studier for politikere, idretts- og kulturutøvere

Dersom du driver med toppidrett på landslagsnivå, er kulturutøver eller politiker på nasjonalt nivå, kan du søke MN-fakultetet om å få tilpasninger i studiene.

Hvilke tilpasninger kan du søke om?

  • Gyldig fravær fra eksamen med mulighet til å ta utsatt eksamen
  • Utsatt innlevering av obligatoriske arbeider eller hjemmeeksamener med utgangspunkt i instituttets retningslinjer for søknad om utsatt innleveringsfrister, hvis innleveringsfristen faller sammen med konkurranser eller samlinger
  • Redusert studieprogresjon med inntil 50%
  • Permisjon fra studiene ved mye trenings-, samlings- og/eller konkurransefravær over lengre tid
  • Mulighet til å bytte gruppeundervisning, laboratoriepartier og lignende, dersom nødvendig. Slike bytter betinger at det er ledig plass på den gruppen eller partiet som du ønsker å bytte til.

Søknadsfrister

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

Søk

Du kan ikke søke om tilpasning for:

  • Ekstra forelesninger eller undervisning som kompensasjon for manglende deltakelse i undervisning
  • Gyldig fravær i forbindelse med konkurranser på nasjonalt nivå, slik som norgesmesterskap eller treningssamlinger med lokale idrettsklubber på nasjonalt nivå

Spørsmål

Kontakt MN-studieinfo

Les mer

Regler for eksamener ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Publisert 10. apr. 2018 12:07 - Sist endret 10. apr. 2018 12:21