English version of this page

Permisjon, redusert studieprogresjon, forsinkelse - masterstudier ved HF

Masterprogrammene ved Det humanistiske fakultet er normert til to år (fire semestre) på heltid. Etter søknad kan du studere med redusert studieprogresjon. Det er også mulig å søke om permisjon. Dersom du er forsinket i studiene og ikke får levert masteroppgaven til fastsatt tid, må du søke om et ekstra semester og eventuelt et siste semester. 

Søknadsfrister

Søknadsfristene er:

  • 1. juni for å søke om å få innvilget et ekstra eller siste semester i høstsemesteret.
  • 1. desember for å søke om å få innvilget et ekstra eller siste semester i vårsemesteret.

Redusert studieprogresjon og permisjon

Dersom du planlegger å gjennomføre studiene dine med redusert studieprogresjon eller ha permisjon, må du søke om dette innen fastsatte frister. Dette kan ikke søkes om med tilbakevirkende kraft.

Du kan ikke søke om permisjon (uten dokumentasjon) eller redusert studieprogresjon for ditt fjerde semester, da henvises du til ordningen under med å søke om et ekstra og eventuelt et siste semester.

Du kan heller ikke søke permisjon (uten dokumentasjon) eller redusert studieprogresjon dersom du har fått innvilget et ekstra semester, men du henvises da til ordningen under om å søke om et siste semester.

Det er egne regler for foreldrepermisjon.

Dersom du er syk i hele eller store deler av et semester, gjelder de vanlige retningslinjer for permisjon.

Forsinkelse

Ekstra semester

Dersom du er forsinket i studiene og ikke får levert masteroppgaven til fastsatt tid, må du søke om et ekstra semester. Søknaden må inneholde en fremdriftsplan godkjent av veileder. Søknaden behandles av instituttet hvor du studerer.

Søknadskjema for et ekstra semester på bokmål og nynorsk (nettskjemaer).

Dersom du ikke søker om et ekstra semester for ferdigstillelse av masteroppgaven eller du søker og ikke får innvilget din søknad, vil du miste studieretten på masterprogrammet og veiledningsforholdet bli avsluttet.

Siste semester

Skulle likevel et ekstra semester ikke være tilstrekkelig, kan du søke om et siste semester. Søknaden må inneholde en ny fremdriftsplan godkjent av veileder. Du bør også vise at du har hatt progresjon i arbeidet med masteroppgaven i løpet av det ekstra semesteret du har fått innvilget. Søknaden behandles av Det humanistiske fakultet.

Søknadskjema for et siste semester på bokmål og nynorsk (nettskjemaer).

Dersom du ikke søker om et siste semester for ferdigstillelse av masteroppgaven, ikke får innvilget din søknad eller etter innvilget søknad ikke leverer masteroppgaven innen avtalt frist, vil du miste studieretten på masterprogrammet og veiledningsforholdet bli avsluttet.

Mer om

Publisert 1. okt. 2020 11:58 - Sist endret 25. mars 2022 08:09