English version of this page

Permisjon, redusert studieprogresjon og utsatt studiestart

I noen situasjoner kan du ha behov for permisjon fra studiet, eller du kan ha behov for å studere med redusert progresjon en periode.

Som programstudent kan du søke om permisjon, redusert studieprogresjon eller utsatt studiestart. Hvert fakultet kan ha vilkår knyttet til når du kan søke og hvor lenge du kan få innvilget søknaden.

Se informasjon ved ditt fakultet:

Spørsmål?

Kontakt infosenteret ved fakultetet ditt.

 

Publisert 23. apr. 2015 13:39 - Sist endret 7. feb. 2020 16:34