Arrangementer om utveksling

Oversikt over UiOs arrangementer om utveksling. Se programsiden til ditt program for å finne anbefalte utvekslingsavtaler og for å avtale veiledning. Fristen for å søke om utveksling er 15. februar for høstsemesteret og 15. september for vårsemesteret.

Ingen kommende arrangementer