Utvekslingsavtaler med universiteter i Østerrike

Viser 1–17 av 17 avtaler
Utvekslingsavtale mellom By Nivå
Management Center Innsbruck og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Innsbruck Master
Medizinische Universität Innsbruck og Det medisinske fakultet Innsbruck Profesjonsstudium
Universität Innsbruck og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Innsbruck Bachelor og Master
Universität Innsbruck og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Innsbruck Bachelor og Master
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt og Institutt for arkeologi, konservering og historie Klagenfurt Bachelor, Master og Ph.d.
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt og TIK Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur Klagenfurt Master
Fachhochschule Campus Wien og Institutt for biovitenskap Wien Bachelor
Universität Wien og Det juridiske fakultet Wien Profesjonsstudium
Universität Wien og Det teologiske fakultet Wien Bachelor
Universität Wien og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Wien Bachelor og Master
Universität Wien og Institutt for informatikk Wien Bachelor og Master
Universität Wien og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Wien Bachelor og Master
Universität Wien og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Wien Bachelor og Master
Universität Wien og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Wien Bachelor og Master
Universität Wien og Institutt for statsvitenskap Wien Bachelor og Master
Universität Wien og Psykologisk institutt Wien Bachelor og Profesjonsstudium
Universität Wien og Sosialantropologisk institutt Wien Bachelor