Utvekslingsavtale mellom Göteborgs universitet og Universitetet i Oslo

Göteborgs universitet er et av de største universitetene i Norden. Universitetet har stor bredde i sitt fagtilbud og er høyt ranket innenfor blant annet livsvitenskap og biologi.

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for de fleste, bortsett fra

- studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus- eller erasmusavtale med dette universitetet

- studenter fra profesjonsstudiene i medisin, odontologi, farmasi og jus

Karakterkrav: C i snitt

Språk

Svensk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Se nettsidene til GU for informasjon om emnetilbud. Emner ved The School of Business, Economics and law er ikke åpne for utvekslingsstudenter. Studenter som skal ta emner ved Faculty of Social Sciences bør se etter emner som undervises på svensk.

Ett semester fulltidsstudier = 30 högskolepoäng som igjen tisvarer 30 ECTS.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: fra 1. september til 18. januar
Vårsemester: fra 19. januar til 6. juni

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger for utvekslingsopphold gjennom denne avtalen. Hvis du får tilbud om Nordlys-utveksling, får du tilsendt informasjon om Nordlys-stipendet.

Bolig

Exchange Student Services formidler kun et begrenset antall studentboliger til bilaterale studenter og studenter på Erasmus-programmet. Nordplus/Nordlys-studenter må ordne bolig selv i Göteborg. Les mer om boliger

Annet

2 plasser per semester.

På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sverige

By

Göteborg

Nettside

http://www.gu.se


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo