Utvekslingsavtale mellom Karlstads universitet og Universitetet i Oslo

Karlstads universitet fikk status som universitet i 1999 og er derfor et relativt ungt universitet. Byen Karlstad har for øvrig lange tradisjoner innenfor utdanning ettersom det allerede på midten av 1800-tallet ble opprettet en institusjon for utdanning av lærere. Campus er samlet på ett sted, ca. 7 km utenfor bysentrum i regionen Värmland, kjent for sin idylliske natur og kulturarv.

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for de fleste, bortsett fra

- studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus- eller erasmusavtale med dette universitetet

- studenter fra profesjonsstudiene i medisin, odontologi, farmasi og jus

Karakterkrav: C i snitt

Språk

Svensk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Karlstad tilbyr en rekke emner på svensk, samt et utvalg av emner som undervises på engelsk

Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

30 studiepoeng (i Sverige: högskolepoäng) tilsvarer 30 ECTS.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Akademisk kalender ved Karlstads Universitet
Høstsemester: fra ca. 20. august til 20. januar
Vårsemester: fra ca. 20. januar til 10. juni

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger.

Studenter som får plass på denne utvekslingsavtalen kan søke om stipend fra Erasmus+.

Bolig

Studentboliger for utvekslingsstudenter formidles gjennom STUB (AB Karlstads Studentbostäder), som eies av Karlstad kommune.

Annet

2 plasser per semester.

På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sverige

By

Karlstad

Nettside

http://www.kau.se/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo