Utvekslingsavtale mellom Lunds universitet og Universitetet i Oslo

Lunds universitet ble grunnlagt i 1666 og er det største universitetet i Sverige, med sine 8 fakulteter og flere forskningssentre/institusjoner. Størsteparten av universitetet ligger i Lund, men det finnes også sentre i Malmö, og et campus i Helsingborg.

Hvem kan søke?

Studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus-avtale med dette universitetet kan ikke søke på denne avtalen gjennom Nordlys.

Karakterkrav: C i snitt

Antall plasser tilgjengelig vil variere avhengig av det enkelte årets tildelte stipendmidler og antall søkere. På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Studenter kan være på Nordlys-utveksling i maks 12 måneder.

Språk

Svensk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Lunds Universitet har en rekke kurs, både på svensk og engelsk.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

Lund benytter ECTS-systemet. 30 svenske högskolepoäng tilsvarer 30 ECTS.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Akademisk kalender ved Lunds Universitet
Høstsemester: fra 1. september til 18. januar
Vårsemester: fra 19. januar til 7. juni

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger for utvekslingsopphold gjennom Nordlys-nettverket. Hvis du får tilbud om Nordlys-utveksling, får du tilsendt informasjon om Nordlys-stipendet.

Bolig

Det er bare et begrenset antall studentboliger som formidles gjennom LU Accommodation, utvekslingsstudenter må derfor være forberedt på å skaffe seg bolig selv, og det anbefales å være tidlig ute ettersom LU er et veldig stort universitet i en relativt liten by. Boliger formidles også gjennom BoPoolen

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sverige

By

Lund

Nettside

http://www.lu.se/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo