Utvekslingsavtale mellom University of California Berkeley og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

University of California, Berkeley er et av de beste universitetene i verden, grunnlagt 1868. Universitetet kan skilte med flere Nobelprisvinnere i fysikk og kjemi. 

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for bachelor- og masterstudenter ved MN-fakultetet som ønsker å ta emner innen følgende fagretninger ved Berkeley: 

  • Astronomy 
  • Earth and planetary sciences 
  • Environmental sciences 
  • Mathematics 
  • Physics 
  • Statistics

Det er kun noen få plasser innen fagretningene kjemi (maks 5) og electrical engineering (maks 3 per semester)

Du må ha studierett på et program; bachelorstudenter må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.
Karakterkrav: C eller bedre. 

Språk

Det kreves karakter 4 eller bedre i engelsk fra videregående.
Hvis dette kravet ikke er oppfylt, må søker ta en engelsktest.
Ev. er det mulig å få fritak fra engelskkravet hvis Berkeley via et Skype-intervju forsikrer seg om at engelskkunnskapene er gode nok for opptak.
Denne muligheten brukes kun hvis det ikke er mulig å få tatt en engelsktest innenfor søknadsfristene.

Hvilke emner kan jeg ta?

Det er i utgangspunktet kun mulig å ta emner innen fagretningene nevnt over.
Alle bachelorstudenter må ta et sosiologi-emne på 1 unit (2 studiepoeng).

Hvis man har ønske om å ta emner i andre fagområder må dette avtales spesielt med Berkeley.  Ta kontakt med oss i god tid før søknadsfristene slik at vi kan sjekke med Berkeley om mulighetene.
Oversikt over alle emner

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall units per semester full tid for bachelorstudenter: 15.
Antall units per semester full tid for masterstudenter: 12

Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Semesterinndelingen ved Berkeley sammenfaller i stor grad med UiOs inndeling:
Høstsemester: midten av august til midten av desember
Vårsemester: midten av januar til slutten av mai

Hva koster det?

Kun betalplasser.
Skolepengener er på US$ 750 per unit. 

Søknadsgebyr: US$ 100. Du vil få mer informasjon om dette når du skal søke til Berkeley (etter at du har fått tilbud om plass i Søknadsweb).

UiO-studenter må også betale "student fees", ca US$525  per semester, som inkluderer bibliotekstjenester, ID-kort, treningstilbud, kollektivtransport osv.

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil variere hvert semester.

Bolig

Berkeley er behjelpelig med informasjon om bomuligheter, og kan  henvise til nettside med informasjon.
Tips om bolig utenfor campus 
CalRentals er et sted hvor mange "off-campus" boliger er oppført. 
Det er også mulig å bo på campus på International House.

 

Visum

Du trenger visum før avreise: Visum og oppholdstillatelse.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb